KASAN ADDININ KA (BAYANI AKAN ALWALA) KASHI NA DAYA 1.

KASAN ADDININKA Kashi Na Daya (1) DAGA TASKAR UMAR CHOBBE

 

BAYANI AKAN ALWALA

 

FARILLAN ALWALA

Farillan Alwala guda 7 ne.

•niyya

•wanke fuska

•wanke hannaye zuwa gwiwar hannu

•shafar kai

•wanke kafafuwa

•cuccudawa

•gaggautawa

 

SUNNONIN ALWALA

•wanke hannaye zuwa wuyan hannu

•kuskure baki

•Shaka ruwa

•fyacewa

•juyo da shafar kai

•shafar kunnuwa

•sabunta ruwa agaresu

•jeranta tsakanin farillah

 

MUSTAHABBAN ALWALA

•Yin bismillah

•Goga asuwaki

•Kari akan wankewa ta farko a fuska da hannaye

•Garawa daga goshi

•Jeranta sunnoni

•Karanta ruwa a nisa gabobi

•Gabatar da dama kafin haqu.

 

Allah yasa Muna Gane Karatun yadda ya dace Albarkan ANNABI SALLALLAAHU ALAIHI WASALLAMA

Share

Back to top button