WADANDA KE TUNAWA DA MUTUWA DA TSAYUWAR HISABI A KOWANNE LOKACI.

WADANDA KE TUNAWA DA MUTUWA DA TSAYUWAR HISABI A KOWANNE LOKACI.

 

1- Basu gina dogon buri akan Duniya.

 

2- Kullum suna cikin neman gafarar ALLAH da yardarsa cikin ayyuka.

 

3- Suna iya kokarinsu wajen nesantar ha’inta ko cutar da kowaye.

 

4- Suna kokari tukuru wajen yin ayyukan da zasu amfani lokacinsu da al’umma.

 

5- Basu hassada ko kyashi cikin wata falala da ALLAH ya huwacewa wani.

 

6- Suna saurin uzuri da yafiya ga wadanda suka saba musu.

 

7- Basu neman girma wajen kowa balle tauyewa ya dame su.

 

8- Suna iya kokarinsu wajen kiyaye neman halal ta hanyar nesantar haramun.

 

9- Suna takatsa-tsan cikin ababen da suke furtawa saboda hisabin dake gabansu.

 

10- Ba su girman kai, alfahari, takama, rena halitta ko kuma daukar kawunansu madaukaka akan wasu.

 

ALLAH KA BAMU IKO MUYI KOYI DA HALAYENSU, KA YAYE MANA GAZAWARMU ALBARKAN ANNABI SALLALLAAHU ALAIHI WASALLAMA

Share

Back to top button