Watarana ANNABI (S.A.W) Yana Tafiya a Bayan Garin Madina, Sai Ya Ji An Kira Shi: Ya ANNABIN ALLAH (S.A.W)!

Watarana ANNABI (S.A.W) Yana Tafiya a Bayan Garin Madina, Sai Ya Ji An Kira Shi: Ya ANNABIN ALLAH (S.A.W)! Ya ANNABI ALLAH (S.A.W)!

 

Sai ANNABI (S.A.W) Ya Duba Baya Bai Ga Kowa Ba Sai Ya sake Jin Kiran Sai Yabi Inda Sautin Yake Fitowa.

 

Da Ya Isa Wajen Sai Ya Iske Wata Barewa a Daure, a Gefe Kuma Ga Wani Balaraben Kauye Yana Kwance Yana Barci.

 

Sai Barewa Ta Ce Da Shi: “Ya RASULULLAHI! Wannan Mutumin Ya Farautoni Alhali Ni Ina Da ‘Ya’ya Guda Biyu a Wancan Kogon Dutse, Ka Taimaka Min Ka Sake Ni Na Je Na Shayar Da Su Nono Sannan Na Dawo”

 

Sai ANNABI (S.A.W) YaCe:”Anya! Kuwa Zaki Dawo?”

 

Sai Barewa Ta Ce”Idan Har Ban Dawo Ba ALLAH Yayi Min Azabar Da Zai Yiwa Mai Cin Rashawa”

 

Sai ANNABI (S.A.W) Ya Kwance Ta Tafi.

 

Da Barewa Ta Cika Alkawari Ta Dawo

Sai ANNABI (S.A.W) Ya Kama ‘Kafarta Yana Kokarin Daureta Da Igiya Sai Balaraben Kauye Nan Ya Farka Daga Bacci,

 

“Kai Ne Fansar Uwata Da Ubana Ya Manzon ALLAH.

 

Ni Ne Na Farauto Ta Ko Kana Da Bukata.?”. Inji Wannan Balaraben Kauyen

 

Sai ANNABI (S.A.W) YaCe: “Na’am! Ina Da Bukata”

 

Sai Balaraben Qauyen Nan Yace: “Na Baka Ita Ya RASULULLAHI”

 

Sai ANNABI (S.A.W) Ya Saketa Ta Koma Wajen Ya’yanta Tana Tafiya Tana Cewa:

 

“Na Shaida Babu Abin Bautawa Da Gaskiya Sai ALLAH. Na Kuma Shaida ANNABI MUHAMMAD MANZON ALLAH Ne”.

 

DARASI:-

Jama’a Idan Muka Duba Da Idon Basira Zamu Ga Abubuwan Da Wannan ‘Kissa Take Koyarwa Sune Kamar Haka:-

 

1. CIKA ALQAWARI

 

2. TSANANIN TAUSAYIN UWA AKAN ‘YA’YANTA

 

3. NEMAN HALAL TA HANYAR FARAUTA

 

4. DABBOBI KANSU NA TSORON AZABAR MAI CIN RASHAWA.

 

YA ALLAH! KA QARAMANA SOYAYYAR ANNABI S.A.W BIJAHI S.A.W. AMEEN

 

Via Umar Chobbe

Share

Back to top button